wish sentences

/Tag:wish sentences
16 03, 2018

Wish Sentences: Verb Forms Following Wish

Tags: , , , , , |

Wish Sentences We use the past for a present situation after wish. We use wish to say that we regret something, that something is not as we would like it to be. I wish I had an umbrella.   A Wish about the Future I wish she would tell me. (She will not tell me.) I

5 03, 2018

Subjunctive II, Wish Sentences

Tags: , , , |

 Subjunctive II Wish Sentences What is Subjunctive II? Subjunctive II вживається в підрядних додаткових реченнях, якщо присудок головного речення виражений дієсловом to wish. У цьому випадку Subjunctive II виражає бажану дію або стан, що суперечить дійсності. Якщо дія підрядного речення відбувається одночасно з дією головного, в підрядному реченні вживається Present Subjunctive II, а якщо дія підрядного