Subjunctive II, Wish Sentences

Tags: , , , |

 Subjunctive II Wish Sentences What is Subjunctive II? Subjunctive II вживається в підрядних додаткових реченнях, якщо присудок головного речення виражений дієсловом to wish. У цьому випадку Subjunctive II виражає бажану дію або стан, що суперечить дійсності. Якщо дія підрядного речення відбувається одночасно з дією головного, в підрядному реченні вживається Present Subjunctive II, а якщо дія підрядного