Present Continuous

Categories: Grammar|Tags: , , , , |0 Comments

Present Continuous Tense (теперішній тривалий час) Щоб показати, що дія відбувається в момент мовлення (зараз), вживається Present Continuous Tense. На це іноді вказують слова-підказки в реченні: now, at the moment, at the minute, at present. Для утворення Present Continuous необхідно поставити допоміжне дієслово to be (am is, are) у необхідній формі та основне дієслово із