Future Simple

Tags: , |

The Future Simple Tense ■ Ми використовуємо the Future Simple Tense, коли  розповідаємо про дії, що мають відбутися у майбутньому.   ■ Слова-маркери на позначення the Future Simple Tense: tomorrow next week (month, year, summer) soon tonight in a week (a day, a month, a year) ■ Майбутній простий час в англійській мові утворюється за