Elementary School Year 4 Level A1

Tags: , , , |

Англійська мова 4 клас      Level A1 Рівень володіння іноземною мовою на кінець четвертого класу відповідає рівню А1  згідно з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання». Рівень А1 elementary (інтродуктивний або відкриття) вважається найнижчим рівнем генеративного використання мови – точка, в якій той, хто навчається, може спілкуватись простими засобами, ставити прості запитання