Either and Neither

Categories: Grammar, Grammar Exercises|Tags: , , |0 Comments

Either ... or Neither ... nor So do I / Neither do I Learn to use either and neither Щоб звернути увагу на однорідні члени речення, в деяких випадках вживаються сполучники neither ... nor, either ... or. Neither ... nor (ані ... ані) означає "ані перший, ані другий" і вживається в заперечних реченнях (при цьому