Let’s learn how to speak about future

■ Ми використовуємо the Future Simple Tense, коли  розповідаємо про дії, що мають відбутися у майбутньому.

■ Слова-маркери на позначення the Future Simple Tense:

tomorrow

next week (month, year, summer)

soon

tonight

in a week (a day, a month, a year)

■ Майбутній простий час в англійській мові утворюється за допомогою допоміжного дієслова  will та інфінітива без to.

Will використовується з усіма особами:   I / you / he / she/ it / we/ they will + Verb

Shall вживається із займенниками I та we у питальних реченнях:

Shall I help you to cook supper? Shall I read? Shall I open the window?

Will вживається:

  • коли ми повідомляємо про наше рішення під час мовлення: Im cold. I’ll put on my sweater. I’ll take my girlfriend to the cinema. Are you hungry? I’ll buy a sandwich for you.
  • коли ми повідомляємо про події, якщо не впевнені, що вони відбудуться: I think I’ll visit you in winter. (I’m not sure yet.)
  • якщо ми висловлюємо наші сподівання, страхи, прогнози, пропозиції або даємо обіцянки, прогнози щодо майбутнього. Як правило, в цих випадках ми вживаємо такі слова та вирази: hope, believe, think, Im sure, Im afraid, I know, perhaps, probably: I’m afraid she will be late for the party. I hope everything will be all right.
  • коли ми повідомляємо про події і факти у майбутньому, які ми не можемо контролювати: It will be Tuesday tomorrow. 
Розповідне речення Заперечне речення  

Питальне речення

 
Повна форма Коротка форма Повна форма Коротка форма
I will buy

He will buy

She will buy

It will buy

We will buy

You will buy

They will buy

I’ll buy

He’ll buy

She’ll buy

It’ll buy

We’ll buy

You’ll buy

They’ll buy

I will not buy

He will not buy

She will not buy

It will not buy

We will not buy

You will not buy

They will not buy

I won’t buy

He won’t buy

She won’t buy

It won’t buy

We won’t buy

You won’t buy

They won’t buy

Shall I buy?

Will he buy?

Will she buy?

Will it buy?

Shall we buy?

Will you buy?

Will they buy?