Grammar Time

Present Simple for Junior Students

Ми використовуємо Present Simple (теперішній простий час) для того, щоб:

  • Сказати про події, що відбуваються постійно: Children go to school. – Діти ходять до школи. I like English. –  Мені подобається англійська.
  • Сказати, як часто ми робимо ті або інші речі: Every Saturday we go to the park. – Щосуботи ми ходимо в парк.
  • Дати комусь характеристику: Peter plays football well. – Петро добре грає у футбол. They can wash-up. – Вони вміють мити посуд. Sonya is a tall girl. – Соня – висока дівчинка.
  • Сказати про щось, що завжди є правдою:The Sun rises in the east in the morning and sets in the west in the evening. – Сонце сходить на сході вранці, а заходить на заході. There are six continents in the world. – На світі є шість континентів.

Щоб розповісти про щось у Present Simple, потрібно запам’ятати декілька правил.

Із займенниками I, you, we, they дружать дієслова в початковій формі й допоміжне дієслово do:

I go to school. Do you go to school in the morning? You play football. What do you like doing in your free time? We learn English. They live in Australia. Where do they come from?

Із займенниками he she, it дружать дієслова в початковій формі, але додають до себе закінчення –s (-es), і допоміжне дієслово does:

She plays tennis. Does she play volleyball? He goes to the zoo. It likes milk.

Ми додаємо закінчення –es до дієслів, що закінчуються на –o, -sh, -ch, -x, -ss:

go – goes, do – does, wash – washes, watch – watches, miss – misses, teach – teaches, fix – fixes

Якщо дієслово закінчується на приголосний + у, то у змінюється на і a потім додається –еs:

crycries, flyflies, study – studies, copy – copies, try – tries

Якщо дієслово закінчується на голосний + у, додається –s:

playplays, buy – buys, say – says, lay – lays

Закінчення – s (-es) вимовляється:

[s]

після глухих приголосних

[z]

після голосних та дзвінких приголосних

[iz]

після –sh, -ch, -x, -ss

works

takes

looks

eats

jumps

makes

plays

opens

does

rides

goes

swims

washes

watches

fixes

dresses

misses

matches

Слова-маркери на позначення Present Simple:

every day / afternoon / morning / evening / weekend / yearщодня / щоранку / щовечора/ кожні вихідні / щороку

at 6 o’clockо 6 годині

at nightвночі

in the morning / afternoon / eveningвранці / вдень / ввечері

in winter / spring / summer / autumnвзимку / весною / влітку / восени

alwaysзавжди

oftenчасто

usually звичайно

neverніколи

sometimes – інколи

seldomрідко

neverніколи

Negative sentence (Заперечне речення)

Для того, щоб побудувати заперечне речення, ми використовуємо допоміжні дієслова do / does, додаючи до них частку not. А смислове дієслово обов’язково буде стояти в початковій формі.

Ми часто використовуємо скорочення:

do not → don’t     does not → doesn’t

I do not go to school on Sundays. We don’t get up at six o’clock. You don’t go to the zoo every day. They don’t play computer games every evening. She doesn’t play basketball on Sundays. He does not sing at the lesson of Maths. It doesn’t catch mice.

Questions (Питальні речення)

Щоб утворити питальні речення, нам потрібні допоміжні дієслова do / does, які треба поставити  перед підметом.

Yes / No questions

Do you like history? Does she like English? Do you swim in summer? Does he ride a bike at the weekend?

Wh-questions

When do you get up? Where do go in summer? Why do you cry? How do you know English? What do you do in the evening? How many books do you have?

Who questions

В питаннях до підмета допоміжні дієслова не вживаються.

Who likes ice cream? Who plays volleyball? Who gets up early? Who cooks breakfast?

Or questions

Do you like History or Art? Does she play with her doll or with her teddy? Do they live in Kyiv or in London?

The Verb to Be in Present Simple

Розповідне речення Заперечне речення  

Питальне речення

 

Повна форма Коротка форма Повна форма Коротка форма
I am

You are

He is

She is

It is

We are

They are

I’m

You’re

He’s

She’s

It’s

We’re

They’re

I am not

You are not

He is not

She is not

It is not

We are not

They are not

I’m not

You aren’t

He isn’t

She isn’t

It isn’t

We aren’t

They aren’t

Am I?

Are you?

Is he?

Is she?

Is it?

Are we?

Are they?