Present Continuous Tense (теперішній тривалий час)

Щоб показати, що дія відбувається в момент мовлення (зараз), вживається Present Continuous Tense.

На це іноді вказують слова-підказки в реченні: now, at the moment, at the minute, at present .

Для утворення Present Continuous необхідно поставити допоміжне дієслово to be (am is, are) у необхідній формі та основне дієслово із закінченням  -ing.

I am speaking now.                             We are speaking now.

You are speaking now.                       You are speaking now.

He (she, it) is speaking now.               They are speaking now.

Щоб утворити заперечення у Present Continuous, частку not потрібно поставити після дієслова  to be (am is, are).

I am not speaking now.                             We are not speaking now.

You are not speaking now.                       You are not speaking now.

He (she, it) is not speaking now.               They are not speaking now.

 У питальному реченні допоміжне дієслово to be (am is, are) стоїть перед підметом.

Am I speaking now?

Is he speaking now?

Are we speaking now?

Spelling Rules

Якщо дієслово закінчується німим –е, ми не пишемо цю голосну перед –ing:

dance – dancing, make – making, write – writing

But: see – seeing, agree – agreeing

Якщо дієслово закінчується однією приголосною буквою, якій передує короткий наголошений голосний звук, то перед закінченням –ing кінцева приголосна подвоюється:

runrunning, stopstopping, sitsitting

But: в дієсловах на -w i –x остання приголосна не подвоюється: plowplowing, fixfixing

 В двоскладових дієсловах з наголосом на другому складі подвоюється кінцева приголосна:

beginbeginning, preferpreferring, controlcontrolling, traveltravelling

Remember:

lie – lying, tie – tying, die – dying

Stative Verbs

 Але є такі дієслова, які не використовуються в Continuous Tenses, вони використовуються тільки в Simple Tenses. Їх потрібно запам’ятати:

 

be – бути

like – подобатись

love – любити

want – хотіти

believe – вірити, вважати

belong – належати

decide – вирішувати

dislike – не подобатись

hate – ненавидіти

know – знати

suppose – припускати

realize – усвідомлювати

taste – мати смак

wish – бажати

cost – коштувати

feel – відчувати (на дотик)

need – потребувати

see – бачити

hear – чути

smell – мати запах

understand – розуміти

remember – пам’ятати

agree – погоджуватись

prefer – віддавати перевагу

hope – сподіватися

mean – означати, мати на увазі

forget – забувати

seem – здаватися

think – думати

sound – звучати

have – мати, володіти

Дієслово to have може вживатися в Continuous Tense у словосполученнях:

to have breakfast (lunch, dinner, supper) – снідати (мати ланч, обідати, вечеряти)

to have a good time – гарно проводити час

to have fun – веселитися

to have shower – приймати душ

Деякі з цих дієслів можуть уживатися в Continuous Tense, якщо вони означають:

think – обмірковувати: I am thinking about this grammar.

smell – нюхати: Sam is smelling the flowers.

see – зустрічатися: Jane is seeing a doctor.

feel – почувати: She’s feeling well.

remember – пригадувати: She is remembering the wonderful days of her childhood.