Present Continuous Tense (теперішній тривалий час)

Щоб показати, що дія відбувається в момент мовлення (зараз), вживається Present Continuous Tense.

На це іноді вказують слова-підказки в реченні: now, at the moment, at the minute, at present.

Для утворення Present Continuous необхідно поставити допоміжне дієслово to be (am is, are) у необхідній формі та основне дієслово із закінченням  -ing.

I am speaking now.                             We are speaking now.

You are speaking now.                       You are speaking now.

He (she, it) is speaking now.               They are speaking now.

Щоб утворити заперечення у Present Continuous, частку not потрібно поставити після дієслова  to be (am is, are).

I am not speaking now.                             We are not speaking now.

You are not speaking now.                       You are not speaking now.

He (she, it) is not speaking now.               They are not speaking now.

I am not – I’m not       He/She/It is not – He/She/It isn’t      We/You/They are not – We/You/They aren’t

У питальному реченні допоміжне дієслово to be (am is, are) стоїть перед підметом.

Am I speaking now?

Is he speaking now?

Are we speaking now?

Spelling Rules

Якщо дієслово закінчується німим –е, ми не пишемо цю голосну перед –ing:

dance – dancing, make – making, write – writing
But: see – seeing, agree – agreeing

Якщо дієслово закінчується однією приголосною буквою, якій передує короткий наголошений голосний звук, то перед закінченням –ing кінцева приголосна подвоюється:

runrunning, stopstopping, sitsitting
But: в дієсловах на -w i –x остання приголосна не подвоюється: plowplowing, fixfixing

В двоскладових дієсловах з наголосом на другому складі подвоюється кінцева приголосна:

beginbeginning, preferpreferring, controlcontrolling, traveltravelling

Remember:
lie – lying, tie – tying, die – dying

Stative Verbs

Але є такі дієслова, які не використовуються в Continuous Tenses, вони використовуються тільки в Simple Tenses. Їх потрібно запам’ятати:

 • be – бути
 • like – подобатись
 • love – любити
 • want – хотіти
 • believe – вірити, вважати
 • belong – належати
 • decide – вирішувати
 • dislike – не подобатись
 • hate – ненавидіти
 • know – знати
 • suppose – припускати
 • realize – усвідомлювати
 • taste – мати смак
 • wish – бажати
 • cost – коштувати
 • feel – відчувати (на дотик)
 • need – потребувати
 • see – бачити
 • hear – чути
 • smell – мати запах
 • understand – розуміти
 • remember – пам’ятати
 • agree – погоджуватись
 • prefer – віддавати перевагу
 • hope – сподіватися
 • mean – означати, мати на увазі
 • forget – забувати
 • seem – здаватися
 • think – думати
 • sound – звучати
 • have – мати, володіти

Дієслово to have може вживатися в Continuous Tense у словосполученнях:

 • to have breakfast (lunch, dinner, supper) – снідати (мати ланч, обідати, вечеряти)
 • to have a good time – гарно проводити час
 • to have fun – веселитися
 • to have shower – приймати душ

Деякі з цих дієслів можуть уживатися в Continuous Tenses, якщо вони означають:

 • think – обмірковувати: I am thinking about this grammar.
 • smell – нюхати: Sam is smelling the flowers.
 • see – зустрічатися: Jane is seeing a doctor.
 • feel – почувати: She’s feeling well.
 • remember – пригадувати: She is remembering the wonderful days of her childhood.